อังคาร. ก.ย. 21st, 2021
กฎหมายเบื้องต้นการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากการซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้ว ยังสามารถซื้อเพื่อเกร็งกำไร

กฎหมายเบื้องต้นการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ

   การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากการซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้ว ยังสามารถซื้อเพื่อเกร็งกำไรและการลงทุนได้อีกด้วย ฉะนั้นผู้ที่ต้องการลงทุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มองเห็นการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จึงให้ความสนใจการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจำนวนมากเช่นกัน

แต่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนข้ามชาติ แม้จะเป็นการการดำเนินการส่วนบุคคล เพราะที่มาของเงินทุนและการลงทุนเป็นเงินที่ถูกโอนผ่านจากนอกประเทศและใช้การแปลงสกุลเงินในการซื้อขาย ดังนั้นจึงมีกฎหมายในการควบคุมและรองรับการลงทุนของชาวต่าง เพื่อคุ้มครองนักลงทุนทั้งชาวต่างและชาวไทยเอง

สำหรับกฎหมายเบื้องต้นการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ คือชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อขาย ถือครองกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินหรือบ้านได้ หรือหากซื้อบ้านหรือที่ดินร่วมกับหุ้นส่วนบริษัทที่ลงทุนหรือคู่สมรสที่เป็นชาวไทย กรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นของคู่สมรสหรือหุ้นส่วนที่เป็นชาวไทยเท่านั้น ซึ่งสามารถซื้อขายหรือถือครองได้เพียงโฉนดห้องชุดเท่านั้น หรือคอนโดมิเนียมนั่นเอง แต่ไม่เพียงเท่านั้น เพราะยังมีกฎหมายที่ระบุอัตราส่วนต่างชาติไว้เพิ่มเติมว่า ในแต่ละโครงการคอนโดมิเนียมอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ต่างชาติได้ไม่เกิน 49% อีก 51% เป็นชาวไทยถือครอง

  เอกสารสำคัญในการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ จะต้องมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกโดยสถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวมีภูมิลำเนาอยู่ หรือพื้นที่เขตที่พักอาศัยของคนต่างด้าว หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนต่างด้าว หนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่พนักงานกงสุล และหนังสือแสดงสัญชาติซึ่งออกจากกระทรวงต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือที่มาของเงินลงทุน ที่จะต้องแสดงรายละเอียดการโอนเงิน การนำเข้าเงินลงทุนจากต่างประเทศ อาทิเช่น หลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร หลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจากต่างประเทศ และหลักฐานการเงินถอนบาทของผู้มีบัญชีท้องถิ่นในการลงทุนเป็นต้น

            แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีกรณีที่ต่างด้าวสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ จะต้องเป็นการขอรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือหากเป็นการลงทุนจะต้องทีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทจึงจะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ และจะต้องคงเงินลงทุนไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

  กฎหมายเบื้องต้นการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ เป็นกฎระเบียบในการควบคุมการซื้อขายและการลงทุน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการลงทุนของชาวต่างชาติที่นิยมมากในไทยก็คือปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม เพราะเป็นการลงทุนที่ทำได้ง่ายและกฎหมายรองรับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจที่ง่ายขึ้น และการปล่อยเช่าไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมในการทำธุรกิจไม่ยุ่งยากเท่ากับการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *