อังคาร. ก.ย. 21st, 2021
กฎหมายเบื้องต้นในการตกแต่งต่อเติมภายนอกตัวบ้าน เป็นข้อควรรู้เบื้องต้นหากคุณกำลังวางแผนการต่อเติมหรือดัดแปลงพื้นที่รอบบ้านแบบที่คุณต้องการ

กฎหมายเบื้องต้นในการตกแต่งต่อเติมภายนอกตัวบ้าน

สำหรับผู้พักอาศัยที่ซื้อบ้านกับหมู่บ้านจัดสรร บ้างครั้งอาจจะพบปัญหาพื้นที่ใช้สอยไม่ครอบคลุมการใช้งาน ฟังก์ชั่นหรือพื้นที่รอบบ้านไม่ตรงความต้องการเท่าที่ควร ก็เลือกทางออกในการแก้ปัญหาด้วยการ ต่อเติม สร้างและดัดแปลงอาคารหรือตัวบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ได้ฟังก์ชั่นในการใช้งานแบบที่ต้องการ แต่รู้หรือไม่การตกแต่งต่อเติมหรือการดัดแปลงอาคารมีกฏหมายในการควบคุมการก่อสร้างอยู่

    กฎหมายเบื้องต้นในกาตกแต่งต่อเติมภายนอกตัวบ้าน เป็นข้อควรรู้เบื้องต้นหากคุณกำลังวางแผนการต่อเติมหรือดัดแปลงพื้นที่รอบบ้านเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยตามแบบที่คุณต้องการ เบื้องต้นเลยการต่อเติมอาคารหรือตกเติมภายนอกตัวบ้าน จะต้องทำส่งแบบแปลน ส่งคำขอร้องขอการอนุมัติจากเขตพื้นที่ตั้งของตัวบ้านก่อน เพื่อให้ทางฝ่ายโยธาของเขตพื้นที่ รับรองและอนุมัติ พร้อมตรวจสอบแบบแปลน ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงตรวจสอบแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

    การต่อเติมพื้นด้านหลังหรือด้านข้างของตัวบ้าน จะต้องเว้นระยะล่นถอยจากกำแพงส่วนร่วมอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ในกรณีที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง หากต้องการทำประตูหรือหน้าต่างเพิ่มจะต้องเว้นระยะอย่างน้อย 2 เมตรจากกำแพงส่วนร่วมหรือเขตกั้นที่ดิน โดยการต่อเติมจะต้องไม่เกินชั้น 1 ของตัวบ้านเท่านั้น และหากตัวบ้านมีบันไดหนีไฟก็จะต้องคงไว้ตามแบบที่ผู้ก่อสร้างได้ยื่นกับเขตที่ดินไว้ หรือการต่อเติมกันสาดก็จะต้องเว้นระยะจากชายกันสาดถึงกำแพงส่วนร่วมอย่างน้อย 50 เซนติเมตรเช่นกัน และสำหรับด้านหน้าบ้านจะต้องเว้นจากประตูบ้านและเขตถนนในระยะ 3 เมตรหรือหากต้องการต่อเติมระเบียงบนชั้นสอง ต้องเว้นระยะประตูบ้านและระเบียงห่างกันอย่างน้อย 50 เซนติเมตรเช่นกัน

นอกจากนี้การต่อเติมด้านหลังบ้านนอกจากเรื่องของการเว้นระยะแล้ว ยังมีในส่วนของท่อร่างน้ำฝนที่ต้องมีการติดตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันน้ำกระเด็นไปยังน้ำข้างเคียง รวมไปถึงหากต่อเติมเป็นพื้นที่ทำครัว จะต้องมีปล่องควันที่ไม่ปล่อยเข้าสู่บ้านข้างเคียงที่อาจจะให้เกิดมลภาวะได้ หรือในส่วนของการต่อเติมรั้วระแนง จะต้องไม่บังทิศทางลม ไม่บังทัศนียภาพของบ้านข้างเคียงอีกด้วย

การยื่นคำร้องขอการต่อเติมและดัดแปลงอาคารถือเป็นสิ่งสำคัญของการต่อเติม เพราะหากบ้านข้างเคียงหรือชุมชนมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานเขต และมีการตรวจสอบไม่พบหนังสืออนุญาตจากทางเขต เจ้าของบ้านถือเป็นความผิด มีโทษปรับหรือสั่งให้รื้อถอน หรือทั้งปรับและรื้อถอนแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นความปลอดภัยการยื่นคำร้องขอต่อเติมต่อเขตถือเป็นสิ่งจำเป็น และนอกจากนี้หากต่อเติมในหมู่บ้านจัดสรรจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารหรือนิติบุคคลรับทราบ เพื่อทำการแจ้งบ้านข้างเคียงถึงการต่อเติม แต่ฝ่ายบริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตในการต่อเติม เพียงแต่ควบคุมดูแลให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *