พุธ. ต.ค. 20th, 2021
กัญชาถูกกฎหมายกับธุรกิจใหม่ทั้งอุปโภคและบริโภคครบครัน กัญชา พืชประเภทหนึ่งที่เคยได้รับการยอมรับว่านำมาเป็นส่วนผสมในการทำยาตำหรับโบราณของไทย

กัญชาถูกกฎหมายกับธุรกิจใหม่ทั้งอุปโภคและบริโภคครบครัน

กัญชา พืชประเภทหนึ่งที่เคยได้รับการยอมรับว่านำมาเป็นส่วนผสมในการทำยาตำหรับโบราณของไทยและยังสามารถนำมาปรุงแต่งรสชาดของอาหารให้ผู้บริโภคเจริญอาหารได้มากขึ้น แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง สมุนไพรโบราณชนิดนี้กลับถูกนำมาใช้อย่างผิดๆ กลายเป็นยาเสพติดที่ผู้ครอบครองและผู้เสพมีความผิดตามกฎหมาย วันนี้มาเรียนรู้กันว่า รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายเปิดโอกาสในบางกิจกรรมที่เกี่ยวกับสมุนไพรโบราณนี้เป็นสิ่งถูกกฎหมายแล้ว

กัญชาถูกกฎหมายกับธุรกิจใหม่ทั้งอุปโภคและบริโภคครบครัน

กัญชาถูกกฎหมายกับความเข้าใจที่ถูกต้อง

กัญชา และกัญชง โดยมติของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษได้มีมติในเรื่องการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เพื่อถอนชื่อกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษ โดยกำหนดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นยาเสพติดอีกต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา

การปลดล๊อคกัญชาในประเทศไทย ยังไงก็ยังมีกฎหมายควบคุม

สำหรับการปลดล๊อคให้กัญชา และกัญชงเป็นสิ่งถูกกฎหมายไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปนั้น ปรากฏว่าตามอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศ ส่วนที่เป็นช่อดอก และเมล็ดกัญชายังคงเป็นยาเสพติดอยู่ ดังนั้น กัญชาถูกกฎหมาย ตามกฎหมายไทยจึงไม่รวมถึงช้อดอกและเมล็ดกัญชานั่นเอง

รายละเอียดของกฎหมายที่ปลดล็อค กัญชา ไม่ให้เป็นยาเสพติดนั้นต้องหมายถึงใบที่ไม่ติดกับช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ้ง ก้านและราก นอกจากนี้ยังรวมถึงเมล็อกัญชง น้ำมันสารสกัดจากเมล็อกัญชง สารสกัดซึ่งเมื่อตรวจพิสูจน์แล้วต้องมีค่าของสาร CBD และสาร THC ไม่เกินร้อยละ 2 อีกด้วย โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ขั้นต้นในการปลูก สกัดและผลิตสารสกัดต่างๆ ต้องมีการยื่นเรื่องเป็นการเฉพาะรายไปเพื่อให้องค์การอาหารและยาหรือ อย.ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับที่ 7

ผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตปลูก สกัดและผลิต กัญชาถูกกฎหมาย

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะทำการขอปลุก สกัดหรือผลิตได้นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายบังคับไว้เป็นการเฉพาะ นั่นหมายความว่าไม่ใช่ใครก็สามารถปลูก สกัด และผลิตได้ตามใจ ผู้มีสิทธิยื่นคำจอนั้นกฎหมายกำหนดให้เป็น หน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย เป็นต้น

สรุป

แม้ว่าวันนี้ กัญชา จะถูกปลดล๊อคออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะที่ถูกบัญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมและคุ้มครองผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง โดยมี อย. เป็นผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 นั่นเอง ต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้งานกัญชาในรูปแบบต่างๆ


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *