อังคาร. ก.ย. 21st, 2021
คณะกรรมการนิติบุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง ภายใต้การทำงานของนิติบุคคลจะมีการควบคุมการทำงานโดย คณะกรรมการนิติบุคคล ที่จะเป็นผู้มีอำนาจในคำสั่งต่างๆ

คณะกรรมการนิติบุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

หลายท่านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมก็คงจะคุ้นเคยกับ นิติบุคคล ของหมู่บ้านหรือคอนโด ที่มีหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา พื้นที่ส่วนกลางและให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน แต่ภายใต้การทำงานของนิติบุคคลก็จะมีการควบคุมการทำงานโดย คณะกรรมการนิติบุคคล ที่จะเป็นผู้มีอำนาจในคำสั่งต่าง ๆ ของโครงการ

คณะกรรมการนิติบุคคล คือเจ้าของร่วมหรือสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติและได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ ให้มีอำนาจในการดำเนินการและการควบคุมการทำงานของบริษัทผู้บริหารนิติบุคคลฯ ซึ่งอาจจะมีในบ้างโครงการที่ไม่มีนิติบุคคล แต่จะยังคงมีคณะกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการบริหารงานต่าง ๆ ภายในโครงการ และอาจจะมีคำถามว่า คณะกรรมการนิติบุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง

            คณะกรรมการนิติบุคคล มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างการบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง การคัดเลือก บริษัทบริหารนิติบุคคล การคัดเลือกบริษัทประภัยหมู่บ้านหรืออาคาร รวมไปถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยคณะกรรมการสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจแทนสมาชิกโดยไม่ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่ได้ พร้อมทั้งมีอำนาจชี้ขาดในการกระทำใด ๆ ที่ผลต่อสาธารณูปโภคและการบริหารงานที่อาจจะฝ่าฝืนข้อบังคับหรือส่งผลเสียต่อหมู่บ้านหรืออาคารชุดได้

    มีอำนาจในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถลงนามแทนในนามของนิติบุคคล ตามแต่ข้อบังคับได้ พร้อมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการให้ประธานกรรมการสามารถดำเนินการนิติกรรมแทนในนามของนิติบุคคลได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารมอบอำนาจจากสมาชิก และมีอำนาจในการยื่นฟ้อง/อายัด ในกรณีที่สมาชิกค้างชำระค่าส่วนกลางเกินกว่า 6 เดือนขึ้น แล้วแต่กรณีและระยะเวลาในการค้างชำระ และมีอำนาจหน้าที่ในการฟ้องร้อง ร้องเรียนและดำเนินคณะคดีในนิติบุคคลได้

มีอำนาจในการเบิกจ่าย ตรวจสอบบัญชี ลงนามเช็คสั่งจ่าย และอนุมัติการดำเนินงานบัญชีและการเงินได้ ในการเปิดบัญชีนิติบุคคลในทุกครั้งจะต้องระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คและเบิกถอนโดยสามารถทำได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิก ไม่ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่เพราะคณะกรรมการมีอำนาจในการเบิกถอนได้เมื่อได้รับการจดทะเบียนคณะกรรมการที่กรมที่ดิน แต่จะต้องแจ้งความประสงค์และยื่นเอกสารให้กับทางธนาคารเพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน

            ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการนิติบุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละนิติบุคคล ที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่โดยไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติอาคารชุดและพระราชบัญญัติที่ดินจัดสรร อีกทั้งไม่เป็นการโต้แย้งจากสมาชิกที่ร้องเรียน ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนิติบุคคล รวมไปถึงไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับในทุกหัวข้อได้โดยคณะกรรมการ จะต้องใช้เป็นวาระสำคัญการประชุมใหญ่ของสมาชิกและเจ้าของร่วม


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *