อาทิตย์. ต.ค. 17th, 2021
ค่าส่วนกลางถูกนำไปใช้กับอะไรบ้าง ในการถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร ต่างก็ต้อง มีการชำระค่าส่วนกลาง

ค่าส่วนกลางถูกนำไปใช้กับอะไรบ้าง

ในการถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร ต่างก็ต้อง มีการชำระค่าส่วนกลาง ตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นหน้าที่ของสมาชิกหรือเจ้าของร่วมที่จะต้องชำระ ซึ่งการชำระจะเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลกำหนด ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการชำระ อัตราการชำระและเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยเพื่อค้างชำระ แต่การเรียกเก็บค่าส่วนกลางเงินเหล่านั้นจะถูกจัดสรรอย่างไร

หลายท่านคงสงสัยว่าค่าส่วนกลางถูกนำไปใช้กับอะไรบ้าง หลังจากการที่คุณชำระเงินเข้าไปยังนิติบุคคล โดยจะมีการเรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดคูณจำนวนพื้นที่ของห้องชุดหรือที่ดินจัดสรร ตามระบุไว้ในโฉนดที่ดิน อาคารชุดคำนวณจากพื้นที่ห้องทั้งหมดเป็นตารางเมตรและหมู่บ้านจัดสรรคำนวณจากที่ดินเป็นตารางวา และการชำระก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับ จะรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยการกำหนดการเรียกเก็บจะสอดคล้องกับการจัดสรรการใช้จ่าย เพื่อให้มีเงินในการจัดจ้างการบำรุงรักษาพื้นที่โครงการได้ครอบคลุมและเพียงพอ

            ค่าส่วนกลางจะถูกนำไปใช้กับการดำเนินการนิติบุคคลและการดูแลรักษาบำรุงพื้นที่ ทั้งหมู่บ้านและอาคารชุดจะมีค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ค่าบริการอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร เป็นค่าจัดสรรบริษัทในการบริหารนิติบุคคลนั่นเอง ซึ่งนิติบุคคลได้รับการจัดจ้างมาก็จะดูแลการใช้จ่ายการจัดสรรค่าส่วนกลางอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้จัดจ้างการดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสวน รวมไปถึงการดูแลสระว่ายน้ำ การจัดจ้างอื่น ๆ และการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับอาคารชุดจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคือค่าบำรุงรักษาลิฟต์ ซึ่งลิฟต์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน และมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัยสูง เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ใช้จากเงินค่าส่วนกลางที่สมาชิกชำระมา และสำหรับหมู่บ้านจัดสรรจะมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแสงจันทร์หรือไฟส่องสว่าง เพื่อเป็นความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน และนอกจากนี้ไม่ว่าจะทั้งอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรก็จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจำเดือน หรือคู่สัญญาหรือค่าใช้จ่ายเหนือความคาดหมาย ที่เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลที่จะต้องจัดสรรเงินค่าส่วนกลาง ให้เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์มากที่สุด

            ในการใช้เงินค่าส่วนกลาง จะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ ซึ่งกฎหมายจะให้สิทธิในการตัดสินใจหรือการอนุมัติกับคณะกรรมการเป็นตัวแทนของสมาชิกได้ และต้องใช้วิธีการจ่ายผ่านเช็คสั่งจ่ายที่มีการลงนามของผู้มีอำนาจลงนามตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการลงนามไว้กับธนาคารที่นิติบุคคลได้ทำการเปิดบัญชี และรวมไปถึงการใช้จ่ายอื่น อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่สามารถใช้เงินสดย่อยได้ ตามวงเงินที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งสามารถสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้จัดการอาคารชุดหรือผู้จัดการหมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายและมีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายเพื่อเบิกชดเชยในทุกเดือน


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *