อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

ธุรกิจ SMEs ตามให้ทันเทรนด์การบริหารที่กำลังใกล้เข้ามา

ธุรกิจประเภท SMEs เป็นธุรกิจที่อยู่ในขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ จะประกอบไปด้วยธุรกิจ 3 ด้านด้วยกันนั่นก็คือการผลิต การบริการ และการค้าขาย แต่ด้วยความที่เป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่มากมายนะทำให้ธุรกิจประเภทนี้มักจะประสบปัญหาด้านเงินทุน การบริหารจัดการ แรงงาน การตลาด และการบัญชีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปี 2020 ที่ผ่านมานั้นทำให้ธุรกิจ SMEs หลายบริษัทจำเป็นที่จะต้องหยุดกิจการหรือปิดตัวลง

ธุรกิจ SMEs ตามให้ทันเทรนด์การบริหารที่กำลังใกล้เข้ามา

เดิมทีนั้นการบริหารธุรกิจประเภทดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลมาจากการบริหารธุรกิจของประเทศฝั่งตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานต่างๆ อย่างเช่น ISO หรือการใช้หลักการบริหารแบบ balanced scorecard หรือ KPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปในด้านของการผลิต บริการ และการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้มีกำไรเข้ามาหมุนเวียนภายในบริษัท แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปมาตรฐานการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันจากเดิมที่มุ่งเน้นแต่การทำกำไร ก็หันมามีความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของโลก ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนื่องจากมันตอบสนองวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ที่คุกคามโลก ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาขายหรือแม้แต่กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านลบ

เทรนด์การบริหารธุรกิจประเภท SMEs ที่กำลังใกล้เข้ามานั้นเกิดจากการที่ธุรกิจส่งผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจากการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก แม้ว่าผลกระทบเหล่านี้จะไม่ได้เห็นผลทันตาแต่เราก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วจึงไม่น่าแปลกใจนักหากปัญหาดังกล่าวนี้จะถูกตามหลักโดยเหล่านักธุรกิจ ในประเทศไทยนั้นธุรกิจขนาดใหญ่ได้หันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคมมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้จากโครงการ CSR ที่มีเพิ่มมากขึ้นจากบริษัทเหล่านั้น

ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทาง 2 แนวทางนั่นก็คือการทำ ESG เป็นการบริหารธุรกิจให้ครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจ อีกหนึ่งแนวทางคือบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลในการดำเนินธุรกิจทั้ง 3 มิติ ประกอบไปด้วยมิติเศรษฐกิจ ในรูปแบบของผลกำไร มิติสิ่งแวดล้อม คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และมิติสังคม คือการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SD

 

# รับตัวอย่างไรเมื่อบริษัทต้อง work from home

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *