อาทิตย์. ต.ค. 17th, 2021
นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร คืออะไร แต่หลายคนคงสงสัยว่านิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร คืออะไร และมีหน้าที่ทำอะไรทำไมหลายโครงการต้องมี

นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร คืออะไร

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หลายคนคงคุ้นเคยหรือได้ยินชื่อของ นิติบุคคล กันบ่อยครั้ง เพราะในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโนมิเนียม มักจะมีนิติบุคคลประจำหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม แต่หลายคนคงสงสัยว่านิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร คืออะไร และมีหน้าที่ทำอะไร ทำไมในหลายโครงการทั้งคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านต้องมี

ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับนิยมของคำว่านิติบุคคลกันก่อน นิติบุคคลตามกฎหมาย กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำการใดร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ซึ่งสำหรับนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก็เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินงานภายในอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร โดยไม่แสวงหากำไรหรือไม่หวังผลตอบแทนจากการดำเนินงาน

นิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นการรวมตัวของเจ้าของร่วมที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุดภายในโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกและการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ของอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร พร้อมทั้งผ่านการจดทะเบียนกับกรมที่ดินในเขตพื้นที่ของโครงการ ในการบริหารงานนิติบุคคลอาจจะเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการเอง หรือเป็นการจัดจ้างองค์กรหรือบุคคลเพื่อเป็นฝ่ายบริหารงานหรือนิติบุคคลในการดูแลและปฏิบัติตามความประสงค์ของคณะกรรมการ ในการจัดจ้างองค์กรหรือบริษัทเพื่อดูแลส่วนต่าง ๆ ของนิติบุคคลนับเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีของคณะกรรมการ เพราะการดำเนินงานและการบริหารงานต่าง ๆ จะโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อความเรียบร้อยของหมู่บ้านหรืออาคารชุด

สำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะมีความแตกต่างกัน นิติบุคคลอาคารชุดจะสามารถเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลและจดทะเบียนข้อบังคับได้ตั้งแต่เริ่มการโอนกรรมสิทธิ์ห้องแรกของโครงการ หลังจากมีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพร้อมกับการจัดตั้งคณะกรรมการ แต่สำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะสามารถเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์หลังสุดท้ายแล้วเรียบร้อยเท่านั้น โดยจะต้องจัดประชุมใหญ่และจัดตั้งคณะกรรมการเช่นกัน โดยตามกฎหมายคณะกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งในบ้างนิติบุคคลก็จะมีการแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้ได้ เพี่อให้สะดวกในการสรรหาคณะกรรมการโดยการแก้ไขก็จะผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่เช่นกัน

นิติบุคคลมีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหมู่บ้านหรืออาคารชุด โดยการจัดสรรการใช้จ่ายเงินค่าส่วนกลางที่สมาชิกชำระเข้ามา อาทิเช่นค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ฯลฯ ตามแต่ที่แต่ละโครงการมีการจัดจ้าง รวมไปถึงการบริหารคู่สัญญาให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก การบำรุงรักษาพื้นที่และการประสานงานต่าง ๆ เพื่อให้การอยู่อาศัยรวมกันเป็นไปอย่างเรียบร้อยภายใต้อำนาจและการควบคุมของคณะกรรมการนิติบุคคล จึงเห็นได้ว่านิติบุคคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรถือเป็นกลุ่มองค์กรที่สำคัญสำหรับที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เลยทีเดียว


By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *