อังคาร. พ.ค. 30th, 2023
ปัญหาเศรษฐกิจกับวิกฤตการณ์น้ำในประเทศไทยปี 2564

ปัญหาเศรษฐกิจกับวิกฤตการณ์น้ำในประเทศไทยปี 2564

สำหรับปี 2564 สถานการณ์น้ำมีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดความผันผวนอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องรับสภาวะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถึง 2 รูปแบบในเวลาเดียวกันคือเอลนีโญและลานีญา ซึ่งทั้ง 2 ปรากฏการณ์นี้จะก่อให้เกิดการท่วมของน้ำโดยฉับพลันและภาวะแห้งแล้งกระจายตามพื้นที่ต่างๆเราควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรวันนี้ไปติดตามถึงสาเหตุและการคาดการณ์สำหรับ BB Gun

ปัญหาเศรษฐกิจกับวิกฤตการณ์น้ำในประเทศไทยปี 2564

ดัชนีของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ปัจจัยของอุณหภูมิบนผิวน้ำของทะเลที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอันส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมหรือภาวะแล้งในช่วงเวลาต่างๆไม่เป็นไปตามฤดูกาลของปี 2564 นั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุที่มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเกิดปรากฏการณ์ลานีญาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและจะอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2564  ซึ่งมีผลให้อุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมีการเปลี่ยนแปลง ประการต่อมาคือสภาพของอุณหภูมิบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียที่ส่งผลต่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมแห้งในฤดูฝนของไทยทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อปรากฏการณ์ลานีญาในขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าปรากฏการณ์ทั้งสองตัวนี้จะทำให้ภาวะน้ำในประเทศไทยมีการท่วมบางพื้นที่และแห้งแล้งบางพื้นที่โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาส่งผลต่อวิกฤตน้ำในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นได้เข้าสู่สภาวะลานีญาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสังเกตได้จากภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในขณะที่ภาคอื่นไม่มีฝนตกจนต้องรอถึงเมษายน 2564 ฝนถึงจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่ภาคอื่นๆของประเทศไทยซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าทุกปี 9 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ยกเว้นบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าบางแห่งแต่ก็ยังมีปริมาณที่มากกว่าในปี 2562 นอกจากนี้แล้วทั้ง 2 ภาวะยังส่งผลให้ประเทศไทยได้พบกับพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้งขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันความแห้งแล้งในปี 2500 4 ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปทางหน่วยงานของรัฐควรจะเตรียมตัวเก็บกักสำรองน้ำที่เกิดจากพายุฤดูร้อนให้มากที่สุดซึ่งมีผลต่อภาคการเกษตรทั้งในระบบชลประทานและนอกระบบชลประทานที่ต้องใช้น้ำอยู่ตลอดเวลา

บทสรุปของภาวะสิ่งแวดล้อมโลกที่เป็นปัญหากระทบถึงประเทศไทย

ปัญหาน้ำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกชีวิตรวมถึงมีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศเมื่อได้มีผลกระทบจากสภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วย่อมส่งผลให้ทั้งประชาชนและภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้รับผลกระทบต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นการบริหารจัดการน้ำของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและท้าทายศักยภาพของรัฐบาลในปี 2564 เป็นอย่างมากและที่สำคัญในปี 2560 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์เอลนีโญผสมลานินญ่าในเบื้องต้นเท่านั้นปีต่อๆไปภาวะปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือบางพื้นที่ที่ได้รับน้ำมากเกินไปยังคงเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดต่อๆไปทุกปี 

 

# การรับมือของธุรกิจชั้นนำกับการเผชิญการแพร่ระบาดของ covid 19

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *