อาทิตย์. มี.ค. 26th, 2023

การรับมือของธุรกิจชั้นนำกับการเผชิญการแพร่ระบาดของ covid 19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นั้นเป็นวิกฤตสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ในวงกว้าง ทำให้เกิดวิถีชีวิตแนวใหม่ที่ผู้คนนั้นต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านและ work from home ผลที่ตามมาคือนักท่องเที่ยวหดหายไปจากการปิดประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เมื่อนักท่องเที่ยวหายไปและคนท้องถิ่นนั้นก็ไม่ออกมาจากจ่ายใช้สอยแน่นอนว่าคนที่จะได้รับผลกระทบถัดมาก็คือเศรษฐกิจของโลกนั่นเอง หลายบริษัทนั้นต้องรับมือจากผลกระทบดังกล่าวซึ่งส่งผลให้ลูกค้าลดลงเป็นเหตุให้ต้นทุนสูงมากยิ่งขึ้น ในบริษัทที่มีภาระหนี้สินอยู่แล้วทำให้การอยู่รอดของธุรกิจนั้นยากมากยิ่งขึ้น บางธุรกิจสามารถปรับตัวและอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าวได้ แต่บางธุรกิจนั้นก็ต้องล้มหายตายจากไปเช่นเดียวกัน สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งใหญ่นี้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ที่จะต้องทำการศึกษาและวางแผนเพื่อรับมือการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคต ว่าควรทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ไปและส่งผลให้รายได้จากการดำเนินธุรกิจลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

การรับมือของธุรกิจชั้นนำกับการเผชิญการแพร่ระบาดของ covid 19

จากการศึกษาการรับมือของธุรกิจต่างๆภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นั้นได้มีการรวบรวมออกมาดังนี้

  • การเร่งจัดตั้งทีมเพื่อบริหารให้เกิดความต่อเนื่องในธุรกิจ บริษัทนั้นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมต่อการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินมากยิ่งขึ้น 
  • เตรียมรับความไม่แน่นอนในอนาคต อนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นในการทำธุรกิจจึงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ มีการวางแผนในอนาคตที่สามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

  • ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องหรือเงินสด ในช่วงเวลาวิกฤตสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือสภาพคล่องเนื่องจากรายได้ลดน้อยลงแต่ต้นทุนยังคงเท่าเดิมหรืออาจเพิ่มมากขึ้น ในช่วงเวลาเช่นนี้บริษัทต้องทำให้ตนเองมีสภาพคล่องหรือมีเงินสดมากพอที่จะรองรับต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
  • ปรับโมเดลและพัฒนาช่องทางการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
  • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าก็ตาม
  • ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการ work from home เพื่อลดการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงที่อาจจะต้องหยุดดำเนินธุรกิจลงเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อ

  • ปรับการบริหารจัดการพนักงานและสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจถึงแนวทางและมาตรการการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น
  • พัฒนาพนักงานทั้งในด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากในช่วงเวลาวิกฤตนั้นมีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลอาจไม่ปลอดภัย
  • เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส การให้พนักงานทำงานอยู่บ้านนั้นทำให้บริษัทต้องพึ่งเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจใช้มาเป็นโมเดลในการลดต้นทุนได้

 

กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพร้อมบริษัทในเครือผนึกกำลังสู้โควิด 19

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *